Welkom op de website van het SociaalNetwerkPlan

Binnenkort lanceren we een nieuwe website!

Toelichting VZW SociaalNetwerkPlan

Ervaring in het strafrecht heeft geleerd dat het oplossen van juridische problemen, zonder daarbij aandacht te hebben voor de onderliggende problematieken waarmee mensen kampen (zoals huisvesting, werk, verslavingen, psychische problemen, …), een oplossing op lange termijn vaak uitsluit.

Om in een allesomvattende en langdurige oplossing te voorzien werd de vzw SociaalNetwerkPlan opgericht.

Daders en slachtoffers kunnen, mits tussenkomst van de vzw SociaalNetwerkPlan, ondersteuning op diverse levensgebieden verkrijgen.

Er wordt getracht een langdurige, grondige en recidivebeperkende oplossing voor het individu alsook voor de maatschappij aan te bieden.

Daarbij staat de onafhankelijkheid van de advocaat, daarin begrepen het beroepsgeheim, en het aanbieden van een multidisciplinaire aanpak centraal.

De vzw wil in de toekomst actief zijn als een platform voor alle advocaten die de sociale visie en aanpak van het SociaalNetwerkPlan ondersteunen.